Bibelfest i bispedømmet

Lørdag blir den nye bibeloversettelsen markert med kulturarrangement rundt om i Stavanger bispedømme