• Gro Skartveit sjekkar at ordførarkjedet heng som det skal, medan Kjell Nes gjer seg klar til å rydda kontoret. Kristin Eide

Skartveit fekk ordførar-kjedet i Finnøy

Det var ingen motkandidatar, og dermed blei Gro Skartveit samrøystes sett inn som ny ordførar i Finnøy.