• Flere må reise i buss , gå eller sykle for å få bort køene, slår samferdselspolitikerne fast.

Slik skal køene bort

— Skal vi komme oss ut av bilkøene på Nord-Jæren, må flere av oss gå, sykle og reise kollektivt, slår samferdselsutvalget i Rogaland fast.