• Lammene vet å ta seg til rette på gravlunden på sørsiden av Austre Åmøy. Her slukes blomstene ved gravstøttene. Sverre Røre

Her spiser lammene blomstene på kirkegården

Gravlundssjef og nabo ber saueeier sette opp gjerde. – Ikke bare mitt ansvar, sier saueeieren.