• Tor Inge Jøssang

Hjelmeland - Stavangers nye bydel?

Hvis riksvei 13 kortes inn, kan Hjelmeland bli en «ny bydel i Stavanger».