Elever ved 15 videregående skoler skal gå med bøsser

Elevene ved 15 videregående skoler i Rogaland har meldt seg som bøssebærere under årets Krafttak mot kreft.