• Viktor Klippen

Bygningssjefen stoppet ulovlig ombygging

Bygget skulle få tilbake fasaden fra 1880-tallet. Men bygningssjefen har ikke gitt klarsignal for oppstart og hevder det i det ulovlige arbeidet er blitt brukt feil kledning og feil vinduer.