• Hans Petter Jacobsen

«Gjør alt vi kan for at elevene ikke rammes»

Blir kommunestreiken langvarig, kan årets russ slippe muntlig eksamen — og få standpunktkarakteren til jul på vitnemålet.