• Jon Ingemundsen

Feil på sju av ti fartshumper

Lasermålinger av farts— humper i Stavanger viser feil på om lag 70 prosent av humpene.