Medisinutdanningen får 10 nye millioner i gave

Folke Hermansen AS gir 10 millioner kroner i gave til Universitetet i Stavanger (UiS). Pengene skal gå til etablering av medisinutdanning.

Yuhong Jin Hermansen, administrerende direktør i Folke Hermansen AS, overrakte gaven på 10 millioner kroner til UiS-rektor Klaus Mohn onsdag.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Et medisinstudium i vår region vil være en styrke for både UiS og for alle som bor i regionen, samtidig som det bidrar til å sikre fremtidig kompetanse til og utvikling ved Stavanger universitetssjukehus, sier Yuhong Jin Hermansen, administrerende direktør i Folke Hermansen AS i en pressemelding fra UiS.

Det er ikke mer enn to uker siden UiS fikk 40 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til oppstart av medisinstudium ved Universitetet i Stavanger.

Nå gir Folke Hermansen AS 10 millioner kroner for å bidra til at Stavanger får på plass medisinutdanning.

Enken etter Folke Hermansen, Yuhong Hermansen (51), er i dag største aksjonær i familieselskapet Folke Hermansen AS med rundt 60 prosent av aksjene.

Folke Hermansen AS er morselskapet til DSD AS som investerer innen maritim og marin, mobilitet, reiseliv og helserelatert teknologi.

– Denne donasjonen er en fortsettelse av det engasjementet som Folke hadde for både sykehuset og universitetet i byen vår. Samtidig ønsker hele konsernet å bidra til raskere regional utvikling av grønn, smart og nyskapende teknologi innenfor helse og omsorg, et viktig område når befolkningen lever stadig lengre, sier Yuhong Jin Hermansen.

Les også

Kjempegave til legeutdanning i Stavanger

Les også

16 ordførere har signert opprop for medisinutdanning i Stavanger

Finansieringsbehov på 84 millioner

Finansieringsbehovet til oppstartsfasen av studiet er ifølge UiS på 84 millioner kroner. Med denne gaven, og gaven fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, har universitetet mottatt donasjoner på 50 millioner kroner.

– UiS har en fagfellevurdert og akkreditert studieplan, som har fått svært gode tilbakemeldinger. Vi har en potent helseklynge og et universitetssykehus på vei inn på campus. Politikerne og næringslivet er med oss, og regional oppstartsfinansiering kommer på plass. Vi har kompetanse, ambisjoner og pågangsmot. Det vi trenger fra myndighetene, er lov til å starte opp medisinstudiet, understreker UiS-rektor Klaus Mohn.

Den største bøygen for medisinutdanningen ved UiS er den gjeldende forskriften om gradsrett, som bare tillater fire utdanningsinstitusjoner med gradsrett.

Universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen har alt gradsrett, og har ikke akkurat ivret for å åpne døra for en femte medisinutdanning.

Yuhong Jin Hermansen, administrerende direktør i Folke Hermansen AS, og UiS-rektor Klaus Mohn.

Satsingsområde

Målet er uansett å få på plass et medisinstudium med rett til å tildele graden cand.med. og med et planlagt opptak på 70 studenter per år.

Lokaliseringen av nye SUS på Ullandhaug er ment å styrke utdanning, forskning, infrastruktur, innovasjon og næringsutvikling innenfor helseområdet.

Et medisinstudium til UiS er en stor brikke i satsingen innenfor helse og helseteknologi, noe som igjen er en sentral satsing i regionens omstilling fra olje og gass.

Helse er også ett av satsingsområdene i UiS sin nylig vedtatte strategi 2030. På Universitetsområdet har UiS etablert HelseCampus Stavanger i samarbeid med blant andre SUS, Laerdal Medical, NORCE og Stavanger kommune.

UiS har alt tilgjengelige arealer og infrastruktur på Universitetsområdet. Det planlegges i tillegg et nytt bygg til Det helsevitenskapelige fakultet ved siden av nye SUS.

Publisert: