I bare to fylker steg det mer enn i Rogaland

Sykefraværet i Rogaland økte med 7,1 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode året før. Alles mest steg det blant de unge.

Ferske tall fra Nav viser at sykefraværet øker.
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Totalt var det legemeldte sykefraværet i Rogaland på 5 prosent i fjorårets siste kvartal. Det er lavere enn for landsgjennomsnittet som er 5,5 prosent.

Legemeldt sykefravær regnes som tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk.

Alle fylkene i Norge opplever økt sykefravær, men det er bare Troms og Finnmark som øker mer enn Rogaland.

– Samtidig er det bare Oslo som har et lavere sykefravær enn Rogaland, sier assisterende direktør i Nav Rogaland, Anneline Teigen, i en pressemelding.

Langt flere med luftveisinfeksjoner

Mest øker sykefraværet i aldersgruppen 20–24 år, som opplevde en økning på nesten 18 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Sykefraværet økte fra 2,8 prosent til 3,1 prosent i denne aldersgruppen.

– Vi ser at det er en stor økning innenfor diagnosen luftveisinfeksjoner i denne aldersgruppen. Forklaringen er nok at dette er en aldersgruppe med jobber uten mulighet for hjemmekontor, sier Teigen til Aftenbladet.

Det har ikke vært en økning innen for psykiske lidelser i aldersgruppen 20 til 24 år.

Assisterende direktør i Nav Rogaland, Anneline Teigen.

Noen utvalgte kommuner sitt legemeldte sykefravær:

 • Stavanger: 4,6 prosent
 • Sandnes: 5,1 prosent
 • Strand: 5,9 prosent
 • Hjelmeland 3,3 prosent
 • Sola: 4,7 prosent
 • Hå: 5,4 prosent
 • Time: 4,8 prosent
 • Klepp: 5,5 prosent
 • Gjesdal: 4,7 prosent
 • Eigersund: 5,1 prosent
 • Haugesund: 6,0 prosent
 • Karmøy: 5,7 prosent

Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser går igjen som den hyppigste årsaken til sykefravær, og utgjør henholdsvis 35 prosent og 23 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i fjerde kvartal.

Sykefraværet falt i fjerde kvartal

Et merkbart fall i det egenmeldte sykefraværet resulterte i et samlet sykefravær på 6,1 prosent i fjerde kvartal, viser tall fra Nav.

Det totale sykefraværet falt med 2,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal og endte på 6,1 prosent, viser sesongjusterte tall fra Nav. Dette kommer som et utslag av et fall i det egenmeldte fraværet på 15,6 prosent, skriver Nav.

Publisert: