Unge Høyre vil verne Lofoten, Senja og Vesterålen

Unge Høyre gjør helomvending og vil verne Lofoten, Senja og Vesterålen mot oljevirksomhet. Ungdomspartiet retter samtidig ramsalt kritikk mot moderpartiet.

Unge Høyre går nå inn for å verne de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her sett fra Festvågtinden ved Henningsvær, i Lofoten.
  • NTB-Steinar Schjetne
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Høyre er raske på avtrekkeren i beskrivelsen av dem som er uenige i deres oljepolitikk. Dessverre deltar Høyre i kappløpet for å sikre seg industrivelgere og skyr derfor en del viktige debatter om olje. Høyre har vært altfor passive i diskusjonene om vern og økonomiske insentiver, sier leder Ola Svenneby i Unge høyre.

Ungdomspartiet har i mer enn ti år vært splittet i spørsmålet om man skal konsekvensutrede de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning, eller verne dem.

I 2018 avslo landsmøtet i Unge Høyre med knapt flertall et forslag om vern. Den gangen ble flertallet i programkomiteen stemt ned. Tre år senere gjør Unge Høyre helomvending og slutter seg til de andre partienes ungdomsorganisasjoner – med unntak av Fremskrittspartiets Ungdom.

Venter omkamp

Og denne gangen må ikke spørsmålet opp til avstemning på landsmøtet. Landsstyret står fritt til å fatte vedtak, og vern av LoVeSe er Unge Høyres politikk inntil noen eventuelt foreslår noe annet og får støtte på et framtidig landsmøte.

– Jeg kan godt se for meg at noen ønsker omkamp om dette. Men inntil det eventuelt skulle skje, er dette vedtaket vår politikk, sier Svenneby til NTB.

Vernevedtaket innebærer ikke at landsstyret ønsker å styre mot avvikling av norsk petroleumsvirksomhet. Men det er en kjensgjerning at noe olje må bli liggende i bakken for at vi skal klare å nå klimamålene, ifølge Svenneby, og da er det «redelig å peke på noen sårbare områder som kan bli liggende urørt».

Avviser kritikken

– Jeg er uenig med Unge Høyre. Vi ønsker å konsekvensutrede for å få kunnskap. Det er slik vi har gjort i Norge siden oljeeventyret begynte, og det har tjent landet vårt godt, sier moderpartiets energipolitiske talsperson Stefan Heggelund til NTB.

Han aksepterer ikke kritikken for unnfallenhet i debatten om oljen og framtida. Virkeligheten er snarere motsatt, ifølge Heggelund – som energi- og miljøpolitisk talsperson er det få temaer han har diskutert like mye.

– Vi fører en politikk som bidrar til omstilling på sokkelen, og at vi får brukt den enorme teknologikompetansen som finnes i næringen til nettopp å kutte utslipp. Vi støtter opp om den omstillingen som skjer, og det bør Høyre fortsette med, sier han.

Miljøbevegelsen jubler

I resolusjonen som ble vedtatt søndag, går Unge Høyre dessuten inn for å gjennomgå petroleumsskattesystemet med mål om å redusere risikoen staten bærer. Ungdomspartiet har tidligere vedtatt å verne Barentshavet Nord og å flytte iskanten sørover.

Partiet høstet bifall og ros fra miljøbevegelsen nær sagt umiddelbart etter at vedtaket ble kjent.

– Hvis Høyre mener alvor om å være et framtidsrettet parti, må de lytte til de miljøfaglige rådene og ungdomspartiet, som krever vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, Barentshavet Nord og at iskanten skal flyttes sørover, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

– Ungdomspartiene står imot en skruppelløs oljeindustri som kjemper for å kunne bore overalt uten økonomisk risiko. Nå er tiden overmoden for at Høyre og de andre partiene hører på ungdomspartiene sine, sier leder Frode Pleym i Geenpeace Norge.

Publisert: