• Per Inge Østbø fikk en rødpølse i garnet 10. juni. Per Inge Østbø

Fiskelykke i Årdalsfjorden

Hva i all verden er dette, undrer en leser.