• De nybakte tobarnsforeldrene Jone Rørvik og June Laugaland Rørvik kjenner godt til kampanjen "Denne siden opp". De er ikke i tvil om at lille Sander skal sove på ryggen. Men til høsten legges kampanjen ned fordi Landsforeningen uventet barnedød mangler penger. Jon Ingemundsen

Denne bodyen har reddet liv – nå forsvinner den

En body til 16 kroner har reddet mange liv siden informasjonskampanjen «Denne siden opp» ble lansert i 1999. Men nå legges kampanjen ned. Landsforeningen uventet barnedød har ikke penger til å drive kampanjen videre.