• Fra grasbrann i Sandnes søndag. Ronny Hjertås

Telefonene har kimt hos brannvesenet hele helgen

Brann— og redningssjef Henry Ove Berg ser seg nødt til å minne folk om totalforbudet mot å gjøre opp åpen ild utendørs.