• I dag må lærerne "booke" pc-er og kjøre disse fram og tilbake i traller. Her ser du Hanna Hoff Larsen ved Gosen skole i sving med det. Gosen har 366 elever og 122 elevpc-er i følge skolekontorets tall. Tommy Ellingsen

Foreslår pc til hver elev i ungdomsskolen

Sju millioner kroner årlig til å kjøpe 1500 bærbare pc-er, nok til alle nye 8. klassinger. Det er den største nyheten i skolesjefens forslag til ny IKT-strategi som oppvekststyret skal behandle onsdag kveld.