•  Sats her på Lye, ikke bygg ned framtiden vår, var budskapet fra Svein Høyland (t.v.) og Bjarne Undheim, da de på vegne av Senterpartiet i Hå, Time og Klepp lanserte Nye Lye som Jærens store utbyggingsområde. Men Lye ble heller ikke i går tatt inn i planarbeidet. Geir Sveen

Time sa ja til nyjærby hos naboen

Time formannskap sa i dag ja til opplegget for Jærens nye by — uten boliger på Jostein Frøylands gård og uten ny utbygging på Lyefjell