• Et enstemmig Utvalg for kultur og oppvekst ønsker en sak om mulighet for å utarbeide egen lokal forskrift for elevpermisjoner i Sandnesskolen. Ragnvald Nilsen (H) foreslo dette i mandagens møte. Bildet er fra et tidligere møte, videre sitter Vetle Haffner Slørdal, Guttorm Stangeland og Anne Cathrin Østebø - alle Høyre. Marit Hæreid

Politikerne vil se på skolefri-regler

Politikerne i Sandnes vil se på muligheten for å lage en lokal og strengere forskrift for elevpermisjoner i sandnesskolen.