• -Kinesiske olje- og gass og serviceselskaper vil ha nytte av, og det er et stort potensial for å gjøre lønnsomme investeringer, sier ordfører Christine Sagen Helgø til China Daily. Jonas Haarr Friestad

- Undergraving av demokratiet

Men ordfører Christine Sagen Helgø (H) kan ikke forstå at samarbeid på tvers av kommunegrensene skal kunne oppfattes som negativt og udemokratisk.