• – Jeg tror byen har bygget det siste bofellesskapet der vi blander grupper av mennesker med ulike diagnoser, sier Thorbjørnsen, nestleder i Stavangers levekårskomité. Jo Straube

- Nei til flere institusjoner!

Stavanger har det siste året blitt kritisert for snikbygging av institusjoner. Nå gjør Per A. Thorbjørnsen (V) helomvending.