- Nei til flere institusjoner!

Stavanger har det siste året blitt kritisert for snikbygging av institusjoner. Nå gjør Per A. Thorbjørnsen (V) helomvending.

Publisert: Publisert:

– Jeg tror byen har bygget det siste bofellesskapet der vi blander grupper av mennesker med ulike diagnoser, sier Thorbjørnsen, nestleder i Stavangers levekårskomité. Foto: Jo Straube

Inkluderingsdepartementet stilte i fjor spørsmål ved at Stavanger kommune bygger institusjonsliknende bofellesskap for utviklingshemmede. At grupper av utviklingshemmede, psykisk syke og rusmisbrukere bosettes i samme bomiljø er også blitt kritisert. Getto, har norsk forbund for utviklingshemmede kalt det.

Jeg har snakket med mange urolige foreldre. Derfor tok vi tak i dette.

Stortingets omsorgskomité fastslo at HVPU-reformens krav om maks 2-5 beboere i hvert kompleks står ved lag. Stavanger er blant kommunene som har sprengt disse grensene. Fram til nå har den mangeårige Stavanger-politikeren Per A. Thorbjørnsen forsvart de omstridte bofellesskapene.

— Jeg tar kritikken av størrelsen på bofellesskapene på ramme alvor. Jeg tror Stavanger har bygget sitt siste bofellesskap for 16 beboere. Jeg tror også byen har bygget det siste bofellesskapet der vi blander grupper av mennesker med ulike diagnoser, sier Thorbjørnsen, nestleder i Stavangers levekårskomité.

- Skjelver ikke i buksene

I går gikk Funksjonshemmedes råd ut i Aftenbladet og anklaget Stavanger kommune for diskriminering. Ett av ankepunktene er byens utbygging av store bofelleskap.

«Jeg tror Stavanger kommune har grunn til å skjelve i buksene,» sa rådsleder Anne Marie Auestad, med tanke på at regjeringen skal granske utviklingshemmedes levekår i Kommune-Norge.

Mannen bak

— Vi skjelver ikke i buksene. Tvert i mot! Denne evalueringen ønsker vi velkommen, sier Thorbjørnsen.

Det som ikke er særlig kjent, er at det var Thorbjørnsen som på Venstres landsmøte i fjor sto bak forslaget som gjorde at Venstre-leder Trine Skei Grande tok til orde for en nasjonal gjennomgang av utviklingshemmedes situasjon. Dermed ba en enstemmig omsorgskomité regjeringen om en nasjonal gransking, som regjeringen så varslet i Aftenbladet fredag. Det litt pussige for initiativtaker Thorbjørnsen er at komiteen refset den institusjonsliknende utbyggingen han lenge har forsvart.

— Årsaken til at jeg foreslo en nasjonal gjennomgang, var den uroen vi har opplevd på feltet i Stavanger de siste årene. Boligutbyggingen er blitt kritisert. Stavanger er blitt felt for diskriminering. Et tilsyn vi hadde på et bofellesskap var nedslående lesning. Og jeg har snakket med mange urolige foreldre. Derfor tok vi tak i dette, sier Thorbjørnsen.

Over 200 i kø

Han utelukker ikke at det siste store utbyggingsprosjektet som står for tur, på Søra Bråde på Madla, vil måtte gjøres mindre enn planlagt. Samtidig: Stavanger har fortsatt over 200 mennesker med kognitiv svikt, rusproblemer eller psykiske lidelser i boligkø. En plan for å løse utfordringen skal nå lages. Men: Husbanken gir fortsatt økonomisk støtte til bofellesskapene regjering og storting nå mener er for stort.

— Vi skal ikke bryte norsk lov eller statlige føringer. Men jeg etterlyser at staten er mye tydeligere i sine krav. Akkurat nå taler staten med to tunger, sier Thorbjørnsen.

Publisert: