Dropper sjøkabel i Hardanger

Regjeringen går inn for høyspentmaster i Hardanger og dropper dermed sjøkabelalternativet. Fjorårets vedtak om oppføring av master fra Sima til Samnanger møtte stor motstand. Til sammen fire utvalg har derfor sett på muligheten for å i stedet legge sjøkabel.