• Dages Hidra-ferje kan bli avløst av tunnel i 2015. Hans E. H. Jacobsen

Nytt «ja» til Hidra-tunnel

I januar var det meningen at en undersjøisk tunnel til Hidra i Flekkefjord skulle lyses ut på anbud. Men så ble overslaget økt fra 343 mill. til 423 mill. kroner.