• Her på Solbakk kommer den nordre tunnelmunningen til Ryfast. I Strand sikret fem partier flertall for prosjektet. Flertallet er her representert ved Asle Krogevoll (KrF), Leidulf Sigmundstad (Sp), Einar Berge (V), Per B. Fjelde (Frp), Morten Næss (H), samt Geir F. Skjæveland (Strand Næringsforening).

Håpet på 1 Ryfast-milliard

Strandapolitikerne hadde ventet mer enn en halv milliard kroner til Ryfast.