• Legionella-bakterier ble oppdaget i dusjen i Tastahallen i 2007. Anlegget ble renset før hallen åpnet igjen. Thomas Fosse

Dusjanlegg har vært stengt i en måned etter legionella-funn

Dusjanleggene i Tastahallen, Hundvåghallen, Tasta bydelsanlegg og SIF bydelsanlegg har vært stengt siden før påske på grunn av legionella-bakterier. Ingen kan si noe om når anleggene åpnes igjen.