• Nytilsatt prost i Ryfylke, Sigrid Sigmundstad, får et stort prosti å holde rede på.

Første kvinnelige prost i Ryfylke

Sigrid Sigmundstad fra Fister blir første kvinnelige prost i Ryfylke