• Mobiltelefonen er mange stader i Ryfylke og landet elles mest til pynt. Heidi Hjorteland Wigestrand

- Ikkje vent all verda av mobilen

Trøysta til ryfylkingar med dårleg mobildekning er at dei langt frå er åleine.