• Årets kulturpris i Klepp ble overrakt styreleder i Klepp Historielag, Bernt Øvregaard, her flankert av leder i hovedutvalg for lokal utvikling, Arne Madland, til venstre, og ordfører Elfin Lea. Odd Pihlstrøm

Elfin Lea: – Jær-regionen blir stadig meir eitt

Les Klepp-ordfører Elfin Leas betraktninger om året som gikk og utfordringer i 2011 i nyttårstalen han holdt under mottakelsen på rådhuset.