• Alt vel i trekket på Stavtjørn. Axel Wirowski

420 skielever inntok fjellet

Stavanger Turistforenings skiskole er fortsatt en suksess. I år blir Skiskolen arrangert for 59. året på rad.