• Litt av Risas moderne maskinpark (Foto: Risa AS.)

Jærens Røde armé vant nytt veislag