• Forfatteren og lyrikeren Gunnar M. Roalkvam er tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturpris.

Fylkets kulturpris til Gunnar Roalkvam

Forfatteren og lyrikeren Gunnar M. Roalkvam er tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturpris.