• Biskop Erling Pettersen presiserer i en pressemelding at stillingen som prosjektleder i et nytt kirkelig dialogsenter skal utlyses på vanlig måte. Lars Idar Waage

Biskopen presiserer at Reme ikke har fått jobben

Biskop Erling Pettersen presiserer i en pressemelding at stillingen som prosjektleder i et nytt kirkelig dialogsenter skal utlyses på vanlig måte.