• Rådmannen i Stavanger vil hjelpe Stavanger Turistforening å bygge ny hytte i populære Viglesdalen i Hjelmeland. Pål Christensen

Rådmannen vil punge ut til Turistforeningen

Rådmannen i Stavanger vil gi Stavanger Turistforening 1,5 mill. kroner i forbindelse med foreningens 125års-jubileum.