• Vindmøllene på Høg-Jæren dominerer landskapet, men området er ikke totalt ødelagt, vedgår Stavanger Turistforening, som frykter enda flere vindkraftutbygginger i sårbare, verdifulle naturområder enn de som nå er godkjent i Bjerkreimsklynga. Pål Christensen

Bredside mot vindmøller

Stavanger Turistforening vedgår å ha brukt for krasse ord når foreningen hevder at vindkraftområdet på Høg-Jæren "er totalt ødelagt" med tanke på biomangfold og som opplevelseslandskap.