• Lønnsoppgjøret ved plogfabrikken danner mal for resten av jærindustrien. Operatør Thorbjørn Jørgensen, bildet, og resten av de Kverneland- ansatte håper i tillegg nå på en bonusordning som belønner økt produktivitet. Pål Christensen

Plogansatte får 8775 kroner, jakter på bonus

Verkstedklubben ved Kverneland Klepp er i samtaler med ledelsen om en produktivitets-bonus. Lønnsoppgjøret er i havn med et samlet resultat på 4,50 kroner timen.