Må ha gym uten å svette

Legionellabakterier har stengt dusjene i Hundvåghallen. Dette har ført til at elevene må ha gym uten å bli svette, og de etterlyser nå en løsning på problemet.