• Jarlsbergosten skal ut herifrå. 140 bustader skal det etter planen byggjast på den 16 dekar store meieritomta. Det skal byggjast tre blokker som er frå to til sju etasjar høge. Nærbølista vil halda fram kampen for at det også vert bibliotek, kulturskule og norskopplæring av framandspråklege på denne tomta. Fredrik Refvem

Nærbølista varslar budsjett-kamp

Dei veit dei er i mindretal. Likevel legg Nærbølista fram sitt eige alternativ til mange postar i årets Hå-budsjett.