• Statens vegvesen søker om å sette opp fire informasjonskiosker som skal beskrive Ryfast-utbyggingen. Mosvatnet og Store Stokkavatn er aktuelle plasseringssteder. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Ryfast-kiosker langs turløypene

Statens vegvesen søker om å sette opp fire informasjonskiosker som skal beskrive Ryfast-utbyggingen. Mosvatnet og Store Stokkavatn er aktuelle plasseringssteder.