• Lederen av Fagforbundet i Gjesdal, Eva Pettersen, og andre tillitsvalgte ble mandag ettermiddag orientert om rådmannens forslag til investeringer og innsparinger. Pål Christensen

Julenissen kommer bare annethvert år

De kommuneansatte slipper ikke unna gjesdalrådmannens sparekniv. Julegaver og sommerfest blir det nå bare annet hvert år. De eldste ansatte må jobbe mer.