• Trafikken fortsetter å øke på Motorveien.

Sterk trafikkvekst på Motorveien i høst

Mens alle mener noe om hvordan trafikken skal reduseres, viser Vegvesenets statistikk at stadig flere pakker seg sammen på Motorveien, særlig mellom Stavanger og Forus.