Rusavhengige og psykisk syke

En av fire bostedsløse, 25 prosent, sliter med en kombinasjon av rusavhengighet og psykisk sykdom.