• Rogfast og andre veiprosjekter styrker ytre strøk av Vestlandet så mye at indre strøk kan bli skadelidende. COWI / Statens Vegvesen

Ryfylke frykter E39

Kysten styrker seg. Det kan gi utfordringer for indre strøk av Vestlandet, frykter lederen av Ryfylke IKS.