• Statens vegvesen reknar med at anleggsarbeidet på Hamratunnelen startar opp att i januar og blir ferdig hausten 2014. Bjørn Egil Gilje, Statens vegvesen

Ny kontrakt etter konkurs i Suldal

I august gjekk den danske entreprenøren konkurs og rassikringsprosjektet på fylkesveg 517 ved Lovraeidet stansa heilt opp. No er prosjektet ved den nye Sandsfjordbrua lyst ut på nytt.