• Annelin Tangen, leder i Sandnes Ap, fikk Landsmøtet med på sitt forslag om å flytte telletidspunk for vekstkommuner. t.v.Thorstein Tvedt Solberg. Jonas Haarr Friestad

Sandnes kan få 100 millioner mer i året

Sandnes vokser med over 2000 nye innbyggere i året, men det går lang tid før kommunene får inntekter fra flyttestrømmen. Det kan det bli en endring på.