• Mjukt havfruegras har vokst i stillestående ferskvatn i Norge siden siste istid, men er nå sterkt truet. Dette er et bilde fra Statens vegvesens undersøkelser i Bråsteinsvatnet der planten nå er funnet. Rudolf Svendsen, uwphoto.no

Vernet «havfruegras» forsinker vei

Utrydningstruet Mjukt havfruegras er funnet i Bråsteinsvatnet, og nå må planene om ny firefelter fra Sandnes til Ålgård ut på ny høringsrunde.