• Skoene ble skitne, men Magnhild Meltveit Kleppa fikk tatt det første spadestikket for Ryfast. Flankert av Magnhild Næss og Håkon Norland.

Gjørmebadet