• Feltarkitekt Lars Nielsen synes ikke det er problematisk at han tegner boliger i et område han selv har vært med på å regulere. - Jeg har tegnet to hus som begge er i tråd med reguleringsbestemmelsene, sier han. Både beboere og kommunens administrasjon var på plass da feltarkitekten og Utvalg for arealsaker var på befaring på Myklebust i november. Cornelius Munkvik

Krangler videre om utsikt på Myklebust

Feltarkitekten som var med på å lage reguleringsplanen for Myklebust i Sola tegner nå selv boliger i området. Dette får det til å koke blant beboere.