Rektor:- Vi har rutiner

Rektor sier at skolen har rutiner for å vurdere om elever trenger bistand fra PPT.