18 biler avskiltet

Vegvesenet var ute med fotobilen på Hinna og Sandnes mandag.