• Siragrunnen kan bli bygd ut med over tre ganger så kraftige vindturbiner som på Høg-Jæren.

Lokalpolitikere sa jatil Siragrunnen Vindpark

Formannskapene i Sokndal og Flekkefjord ønsker vindkraft fra Siragrunnen. Bare Brit M. Kopperud (H) og Nina Danielsen (Sp) stemte imot.